spectrum medisch centrum

Centrum voor Positieve Gezondheid

adhdkind

Gezondheidsvaardigheden


Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden en kennis over gezondheid. Deze kennis is nodig om goed te zorgen voor het eigen lichaam en dus goed gezond te blijven. Ongeveer 30% van de volwassenen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij zijn vaker ziek, worden vaker in een ziekenhuis opgenomen en hebben een kortere levensverwachting.

Binnen ons centrum willen wij aandacht schenken aan gezondheidsvaardigheden.

Wat zijn gezondheidsvaardigheden?

Gezondheidsvaardigheden is een breed begrip. Het heeft te maken met alles wat je zou moeten weten om goed gezond te blijven.

Denk eens aan kennis over goede voeding, over bewegen, over het omgaan met stress. Of waar medicijnen voor dienen en hoe u ze veilig kunt innemen.

Stel u bent ziek en hebt hulp nodig. Naar wie gaat u? Naar uw huisarts of naar een andere hulpverlener? Hoe bereidt u dit gesprek voor, wat wilt u weten? En begrijpt u wat de hulpverlener u vertelt? Kunt en durft u aan te geven als u het niet begrijpt?

Hebt u inzicht in hoe de gezondheidszorg georganiseerd is in ons land? Weet u wat eigen risico is, hoe kunt u zich het beste verzekeren? Hebt u recht op zorgtoeslag, kilometervergoeding, hulpmiddelen, mantelzorg?

Hoe zit het met uw digitale vaardigheden? Weet u welke websites betrouwbare informatie geven over gezondheid? Hoe voorkomt u dat u nodeloos ongerust door alles wat u hoort of leest over gezondheid?

Tot slot weten we dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven vaak beperkte gezondheidsvaardigheden hebben. Laaggeletterdheid komt voor bij ongeveer 10% van de bevolking en is een punt van aandacht in ons centrum.

Samenwerking

Binnen het centrum werken WelzijnMW, thusizorg "De Wijkzorg", AndersOm Thuisbegeleiding en de huisartsenpraktijk samen om de gezondheidsvaardigheden voor alle inwoners van Meppel te verbeteren. Hiertoe worden wij ondersteund door gemeente en provincie. Vanuit ons samenwerkingsverband hebben wij medio november 2017 een startbijeenkomst georganiseerd waar ruim 60 bewoners van Meppel, samen met vertegenwoordigers van wijkorganisaties en professionals hebben gesproken over gezondheidsvaardigheden. Samen hebben wij onderzocht waar behoefte is aan kennis, hoe wij kennis kunnen overdragen en vooral kunnen delen.

Vanaf 2018 wordt het project concreet vorm gegeven.

Werkwijze

In het medisch centrum is een ruime centrale hal aanwezig geschikt voor grotere bijeenkomsten. Medewerkers van het centrum kunnen hier bijeenkomsten organiseren waarbij kennisoverdracht plaats vindt in groepsverband. Maar ook kunnen inwoners van Meppel zelf bijeenkomsten houden waarbij wij, indien gewenst, als zorgverleners slechts ondersteunend aanwezig zijn. Ook kunnen wij deskundigen van buiten ons centrum uitnodigen om de informatie avonden mede te organiseren. Het kan dan bij voorbeeld gaan over het uitwisselen van ervaringen bij diabetes, of op het gebied van lichaamsbeweging, voeding, werk, omgaan met stress, zorg voor ouderen en zo meer. Het medisch centrum ondersteunt en faciliteert met ruimte, middelen en met (multidisciplinaire) expertise.


Ons ultieme doel is meer welzijn in heel Meppel creƫren en we zien onszelf en het centrum daarbij puur als het cement dat voor hechting en samenwerking kan gaan zorgen. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor alle inwoners van Meppel.

Programma

In november 2017 hebben wij een eerste bijeenkomst georganiseerd waar wij met veel belangstellenden hebben gepraat over gezondheidsvaardigheden. Doel was om duidelijkheid te krijgen over wat er leeft onder de inwoners van Meppel en over welke onderwerpen meer informatie gewenst is.
Na deze bijeenkomst hebben wij voor 2018 vier onderwerpen gekozen waar wij in 2018 mee aan de slag willen:

- Stress: een informatie avond over stress organiseren wij op dinsdag 20 maart.
Nadere informatie volgt spoedig maar u kunt zich al wel opgeven via: stress@spectrummedischcentrum.nl.
- Ramadan en Gezondheid: deze avond vindt plaats op dinsdag 8 mei. Ook hierover volgt spoedig meer informatie.
- Voor het najaar staan 2 informatieavodnen gepland over voeding en over eenzaamheid.