spectrum medisch centrum

Centrum voor Positieve Gezondheid.

Wachtruimte:
wachten blauw

AndersOm Thuisbegeleiding is er voor mensen die problemen ondervinden bij maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.

“Meedoen vanuit uw eigen kracht”

Wat doen we?

Onze thuisbegeleiding is een laagdrempelige vorm van ondersteuning aan kwetsbare mensen met problemen op verschillende levensgebieden en problemen met verschillende oorzaken. Door te ondersteunen én te activeren bieden we u structuur in uw dagelijks leven. Onze begeleiding bevordert uw zelfredzaamheid en leert u de regie over uw eigen leven te voeren.

Wij zijn snel en flexibel inzetbaar en bieden indien nodig intensieve begeleiding. Onze begeleiding is gericht op u en uw (gezins)systeem. Problemen op verschillende levensgebieden worden in samenhang met elkaar gezien en aangepakt. U leert stapsgewijs dagelijkse activiteiten te structureren, te organiseren en aan te pakken. Wij doen dit bijvoorbeeld door het trainen van sociale vaardigheden en praktische vaardigheden op het gebied van planning, organisatie en uitvoering, maar ook door de in de behandeling aangeleerde vaardigheden te oefenen in de thuissituatie. Hierdoor ontstaat meer stabiliteit in het dagelijkse leven.

Meedoen.

In al ons doen en laten komt u op de eerste plaats en streven we er naar u in zo kort mogelijke tijd te begeleiden om (deels) weer te kunnen functioneren in de maatschappij. Ook iemand die problemen ondervindt bij maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid, heeft in ons mensbeeld een stuk eigen verantwoordelijkheid voor de situatie waarin hij/zij verkeert, en een stuk eigen kracht, de één iets meer en de ander iets minder om de eigen situatie te verbeteren.

Eigen kracht en verantwoordelijkheid.

Belangrijk is dat u en de thuisbegeleider gelijkwaardig zijn en in dialoog met elkaar de begeleiding en ondersteuning vorm geven. U bent dus zelf mede verantwoordelijk voor de inhoud van de begeleiding. U levert hierbij ook eigen inzet door gebruik te maken van eigen (rest)competenties. Uw eigen kracht staat dan ook voor het merendeel centraal, de professionele zorg is daarbij een aanvulling en zorgt voor ondersteuning en advisering waar nodig. Het gaat erom wat u zelf (nog) kunt! andersom thuiszorg logo

Hoe bereikt u AndersOm Thuisbegeleiding?

Aanwezig

U kunt zonder afspraak bij ons langs komen. Wij streven ernaar dat er altijd iemand van ons team aanwezig is. Anders bereikt u ons via telefoon, mail of website.

Wachtruimte

wachtenpaars

  • 2016 Spectrum - samen beter
  • Schoolstraat 4, 7941 CA Meppel

  • Website: Rob Arts.