spectrum medisch centrum

Centrum voor Positieve Gezondheid

Terug

Wachtruimte:
wachten blauw wachten blauw

Het Expertise Centrum Noorderboog is sterk in ouderenzorg. Ons streven is om de oudere zo optimaal mogelijk thuis te laten leven. Door de dubbele vergrijzing en de nieuwe wetgeving gaan mensen steeds later naar een verpleeghuis. Ouderen met vaak complexe problemen blijven langer zelfstandig wonen. Daarom moeten we de ouderenzorg goed regelen met elkaar. logo noorderboog

De medewerkers van Expertise Centrum Noorderboog hebben brede ervaring met de ouderenzorg zowel binnen de verpleeghuizen en woonzorgcentra als in de eigen woonomgeving van de oudere.


In Spectrum Medisch Centrum zijn de volgende disciplines van het ECN gevestigd:ouderenzorg 65+ Ouderengeneeskunde.

Specialisten ouderengeneeskunde:


•  Hilga van Meerwijk.
•  Hendrik Reintke.

De specialist ouderengeneeskunde is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de complexe problematiek bij ouderen en chronisch zieken. Het werkterrein is divers, wel is de trend dat hij/zij ook steeds meer in de eerste lijn actief wordt, dit om de huisartsen te ondersteunen bij deze doelgroepen in verband met hun toenemende vraag voor zorg en behandeling.


Deze toenemende vraag is te verklaren doordat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen zijn en langer thuis willen blijven wonen. Anderzijds zullen ouderen door de veranderde wetgeving ook vaak langer thuis moeten blijven wonen. Daarbij komt het bekende gegeven van een ouder wordende bevolking; we leven langer, waarbij ook de kans op het aantal (gecombineerde) ziekten toeneemt. Dit heeft zijn weerslag op de gezondheid en brengt een complexere zorgvraag met zich mee.


Het doel is, in samenwerking met de huisarts, ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen met behoud van eigen regie en de best mogelijke kwaliteit van leven. De specialist ouderengeneeskunde brengt, samen met u, de problematiek die speelt breed in kaart. Vervolgens wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn qua behandeling en zorg, hierbij rekening houdend met uw wensen. Hierbij staat zelfstandigheid, functionaliteit en kwaliteit van leven voorop. Een belangrijk punt is ook, dat de specialist ouderengeneeskunde een regie rol kan vervullen in het goed afstemmen van alle werkzaamheden van alle betrokken hulpverleners.


De huisarts is degene die ons in consult vraagt. Dit kan op verschillende wijze plaats vinden, zoals in de vorm van een direct overleg, een gezamenlijk overleg met betrokken hulpverleners (multidisciplinair overleg) of een huisbezoek bij betreffende cliënt veelal met eventuele mantelzorger. Met de nieuwe praktijkruimte in het Spectrum is nu ook de mogelijkheid ontstaan daar spreekuur te houden. De huisarts kan u hiervoor verwijzen. Ons secretariaat zal vervolgens contact met u opnemen voor een afspraak.


Contact: 0522-234410 (Secretariaat)

Lees meer

Sluit dit venster

ouderenzorg 65+ Ergotherapie
Ergotherapeuten:
•  Wietske Bijlenga.
•  Gert Jan de Haan.
•  Jeannette Meijer.

Wat is ergotherapie?
Ergotherapie leert u zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse activiteiten uit te voeren in uw eigen woon-, leef- en werkomgeving.

De ergotherapeut kan trainingen en adviezen geven, gericht op alle activiteiten van het dagelijks leven. Ook kan de ergotherapeut u adviseren over het gebruik van hulpmiddelen en voorzieningen.
Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Zelfverzorging (wassen, kleden, eten)
  • Doen van het huishouden.
  • Mobiliteit en vervoer (scootmobiel, 3-wielfiets, rolstoel etc.)
  • Vrije tijdbesteding
  • Training en advies over valpreventie
  • Adviezen voor een goede zit- en lighouding (bijv. bij pijn, vergroeiingen, wonden, stijfheid)
  • Belasting en belastbaarheid (vinden van een balans tussen in- en ontspanning)

De ergotherapeuten van Noorderboog hebben veel ervaring op het gebied van onder andere complexe ouderenzorg, beroerte (CVA), Parkinson, spieraandoeningen (MS/ ALS), heup of knieproblemen (orthopedie) en dementie.

Lees meer


Contact: 0522-752675, ergotherapieRO@noorderboog.nl

Sluit dit venster

ouderenzorg 65+ Maatschappelijk Werk
Maatschappelijk werker:
•  Annerieke van Dongen.

Ouderen kunnen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen met relatief weinig zorg. Bij gezondheidsproblemen kan er behoefte zijn aan meer ondersteuning. De maatschappelijk werker van het Expertisecentrum Noorderboog heeft ervaring met begeleiding aan ouderen en hun omgeving als zij hiermee geconfronteerd worden. De begeleiding richt zich op het vinden van nieuw evenwicht. Naast het leren omgaan met de gezondheidsproblemen, biedt maatschappelijk werk ook praktische begeleiding. In Het spectrum werkt maatschappelijk werk steeds meer samen met andere zorg- en hulpverleners met als doel een zo groot mogelijk kwaliteit van leven voor ouderen en behoud van eigen regie. Zorgroep Noorderboog is partner van het Mantelzorgplatform in Meppel waar maatschappelijk werk actief meedenkt in het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning van mantelzorgers. Met de gemeente Meppel wordt nagedacht over hoe maatschappelijk werk ook begeleiding kan bieden in situaties waarbij sprake is van ouderenmishandeling.

Lees meer…

Sluit dit venster

ouderenzorg 65+ Psychologie

Psychologen van Expertise Centrum Noorderboog.

•   Inez Monincx, GZ- psycholoog.
•   Helene Karssen, Psycholoog.
•   Jessica van Putten, Psycholoog In Opleiding tot GZ- psycholoog (foto)

De psychologen kunnen door de huisartsen in consult gevraagd worden bij  ouderen met psychische problemen.
Te denken valt aan:
•   cognitieve problemen bij vermoeden dementie
•   neuropsychologische problemen na doorgemaakt CVA
•   verwerkingsproblemen na diagnose dementie
•   stemmingsproblemen na bijvoorbeeld CVA

De geheugenpolikliniek van Zorggroep Noorderboog heeft als vestiging het Spectrum. Na verwijzing van uw huisarts of specialist in verband met geheugenklachten worden in een dag uw klachten in kaart gebracht door specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, specialistisch verpleegkundige en neuroloog. Samen stelt het team de diagnose vast en de mogelijkheden voor behandeling.


Lees meer over psychologie

Lees meer over geheugenpoli

Sluit dit venster

Hoe bereikt u ECN?

Contact

tel 0522 - 20 80 00


ltel www.noorderboog.nl/behandelingen


ltel expertisecentrum@noorderboog.nl

 

Zie verder ook voor contactgegevens bij de verschillende disciplines.

Aanwezig

Zie bij de verschillende disciplines binnen ECN.

Wachtruimte

wachten blauw

Voor ouderenzorg en ergotherapie.


wachten blauw

Voor maatschappelijk werk en psychologie.

  • 2022 Spectrum - samen beter
  • Schoolstraat 4, 7941 CA Meppel

  • Website: Rob Arts.