spectrum medisch centrum

Centrum voor Positieve Gezondheid

Terug

Wachtruimte:
wachten geel

Welzijn MensenWerk

In Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel zet Welzijn MensenWerk zich in om mensen, jong en oud, mee te laten doen in de samenleving. Onze sociaal werkers houden hun ogen en oren open, zijn er voor de bewoners en spreken hun taal. Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en activiteiten in buurten en dorpen en komen bij mensen thuis. Door onze welzijnsdiensten zijn mensen maximaal en zo lang mogelijk in staat om zelf regie op hun eigen leven te voeren. Zeker zij die ondersteuning het meeste nodig hebben. De stichting bestaat al tientallen jaren. Vanuit diverse fusies en samenwerkingen zijn wij sinds 2012 gevormd tot Welzijn MensenWerk en richten wij ons op het welzijnswerk in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Welzijn MensenWerk: verbetert welzijn.

Mensen gelukkig maken

Onze welzijnsdiensten dragen bij aan het geluk van bewoners en beperken maatschappelijke kosten door vermindering van eenzaamheid, schooluitval, vandalisme, vernieling en inactiviteit. Samen met andere organisaties werken wij aan leefbare wijken, actieve bewoners en productieve vrijwilligers.

Iedereen doet mee

Welzijn MensenWerk helpt en ondersteunt daarom bewoners die het niet zelfstandig redden om mee te doen of mensen die een duwtje in de rug nodig hebben. Eigen verantwoordelijkheid is hierbij belangrijk.

Dorpen en wijken leefbaar

Welzijn MensenWerk bevordert de leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen. Samen met bewoners maken we plannen zodat iedereen zich betrokken voelt bij zijn/haar omgeving en zich actief inzet voor de buurt, wijk of het dorp.

Vrijwilligers aan zet

Welzijn MensenWerk stimuleert het vrijwilligerswerk. Wij werven vrijwilligers, bemiddelen tussen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en bevorderen de vrijwillige inzet.

Heden en toekomst

Het welzijnswerk heeft de afgelopen jaren veel veranderingen doorgemaakt. We willen naar een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn. Niet ieder voor zich maar voor elkaar en voor het geheel. Daarom zijn wij onderdeel van het Spectrum Medisch Centrum. Wij zetten in op preventie en vroeg signalering om uitval en duurdere zorg te voorkomen. Hiervoor werken we integraal samen met diverse organisaties, zoals de organisaties die verbonden zijn aan Spectrum. De meerwaarde voor de burger is de mogelijkheid om snel doorverwezen te worden binnen één gebouw. Daarnaast stimuleren we vrijwillige inzet binnen de aangesloten organisaties om actief deel te nemen in de samenleving. Er is verbinding nodig om sterker te worden. Zo blijven diensten betaalbaar en van een hoge kwaliteit. Daarbij staan de behoeften en kansen van de burger centraal.

Hoe bereikt u Welzijn MensenWerk?

Weerdstraat 78, 7941 XH Meppel


Postadres: Postbus 191 7940 AD Meppel

Contact

tel 085 - 273 14 44

(8.30 - 17.00 uur; vrijdag tot 12.30 uur).


ltelwww.welzijnmw.nl


ltel info@welzijnmw.nl


Aanwezig

Maandag 8.30 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur.


Dinsdag 8.30 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur.


Woensdag 8.30 - 12.30 uur.


Donderdag 8.30 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur.


Vrijdag 8.30 - 12.30 uur.

Wachtruimte

wachten blauw