spectrum medisch centrum

Centrum voor Positieve Gezondheid

ouderenzorg

Ouderenzorg


In Spectrum Medisch Centrum werkt een team professionals samen in de zorg voor ouderen. Vanuit onze visie kijken wij vooral naar uw mogelijkheden. We richten ons niet alleen op ziekte of beperkingen maar kijken vooral naar wat u nog wel kunt. We streven er naar uw zelfredzaamheid te behouden zodat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft en thuis kunt blijven wonen. De door u ervaren kwaliteit van leven staat bij ons voorop en samen zoeken we voortdurend naar mogelijkheden het voor u zo aangenaam mogelijk te maken.


Uw persoonlijke situatie speelt hierbij een grote rol. Uw gezondheid wordt immers sterk beinvloed door de kwetsbare levensfase waarin u zich bevindt. Ziekte, invaliditeit of verlies van de partner en andere naasten komen veel voor. Hierdoor wordt de sociale en emotionele steun dikwijls minder. In de communicatie met u zijn wij ons hier bewust van en proberen wij u te steunen waar wij kunnen.


Hoe werkt het?

Hier ziet u 6 stellingen.

stellingen positieve ouderenzorg

Deze stellingen zijn vragen die wij u stellen over uw gezondheid. De vragen gaan over uw lichamelijke gezondheid, maar ook over hoe u zich voelt en of u zich kunt redden in het dagelijks leven.

Hebt u goed contact met anderen?

Is er hulp wanneer u dat nodig hebt?

Voelt u zich tevreden, gelukkig of misschien eenzaam?

Beleeft u voldoende plezier aan hobby’s of andere bezigheden?


U geeft de stellingen een rapportcijfer: 5 is het hoogst en 0 het laagst.

Ook vragen wij een van uw naasten of familieleden om de stellingen een cijfer te geven.

Spinnenweb

spectrum medisch centrum spinnenweb machteld huber positieve gezondheidszorg ouderenzorg

Vervolgens kunt u de rapportcijfers intekenen in het spinnenweb. Zo krijgt u snel een beeld wat u zelf vindt van uw eigen gezondheid.

 

Samen met ons bespreekt u wat goed gaat, welke klachten u heeft en wat u zou willen veranderen. Het kan zijn dat u een medische behandeling nodig hebt. Maar misschien zijn er aanpassingen nodig in uw huis, meer contacten, beweging of nieuwe bezigheden. Wat u wilt en het beste bij u past, dat is het aller belangrijkst. Het gaat erom dat u zich zo gezond mogelijk voelt.

 

Eventueel kunt u na een aantal maanden nog eens de cijfers invullen. U kunt dan zien of er een verbetering is opgetreden.

In Spectrum Medisch Centrum werken ervaren medewerkers samen om goede en persoonlijke zorg voor u mogelijk te maken. Onze assistentes zijn extra geschoold in de ouderenzorg en werken onder supervisie van de huisarts. Thuiszorgorganisatie ‘De Wijkzorg’ is gevestigd in Spectrum.

Het ouderenteam bestaat verder uit Elise Elshof, gespecialiseerd fysiotherapeut ouderenzorg en mw Hilga van Meerwijk, medisch specialist ouderengeneeskunde. Zij houden spreekuur in Spectrum en indien nodig kunnen zij u thuis bezoeken.

Ook Welzijn Meppel is werkzaam in ons centrum waardoor maatschappelijke zorg geboden kan worden. Logopedistes van Verbalis Logopedie hebben kennis van problemen met taal, spraak of slikken na bij voorbeeld een beroerte.

Er is regelmatig multidisciplinair overleg tussen de medewerkers van het ouderenteam. Er is dan ruimte voor intervisie, bijscholing en het bespreken van individuele patienten. Deze manier van samenwerken is kenmerkend voor ons centrum en maakt dat wij geintegreerde, multidisciplinaire maar toch persoonlijke zorg kunnen leveren.

Oudere mensen hebben vaak ingewikkelde problemen en hebben vaak zorg nodig van veel verschillende hulpverleners. Door de opzet van ons centrum zijn wij ook dan in staat om de zorg persoonlijk en vertrouwd te houden. Het team zorgverleners dat u omringt heeft dagelijks overleg, kent elkaars vaardigheden en is in staat om de zorg voor u goed op elkaar af te stemmen: positieve ouderenzorg!