spectrum medisch centrum

Centrum voor Positieve Gezondheid

adhdkind

Schouderklachten


Schouderproblemen kunnen gedurende langere tijd zorgen voor veel pijn en een verminderde beweeglijkheid van de schouder. De klachten kunnen behoorlijk invloed hebben op dagelijkse bezigheden. Reden temeer dat wij in Spectrum Medisch Centrum extra aandacht schenken om patienten met schouderklachten zo goed mogelijk te behandelen.

Schouderspreekuur

Elke week vindt hiertoe een speciaal `schouderspreekuur` plaats. Dit spreekuur wordt gehouden door huisarts Carola Penninx samen met een van de in schouderklachten gespecialiseerde fysiotherapeuten van Prima Life: Linda Stalknecht of Marleen van der Velden. Op het schouderspreekuur worden patienten door huisarts en fysiotherapeut samen onderzocht. Zo ontstaat een goed beeld van wat er met de schouder aan de hand is en kan een compleet en zorgvuldig advies worden gegeven.

Kaderarts

Huisarts Carola Penninx heeft de aanvullende 2-jarige (kader)opleiding "aandoeningen van het bewegingsapparaat" inmiddels afgerond. Hiermee is zij huisarts-specialist op dit gebied.

Door deze extra kennis en ervaring delen met gespecialiseerde fysiotherapeuten bieden wij extra kwaliteit in de behandeling van patienten met schouderklachten. Mocht een uitgebreidere fysiotherapeutische behandeling nodig zijn dan is dit binnen ons centrum mogelijk bij Prima Life Fysiotherapie.

Echografie

Binnen ons centrum verrichten wij zelf echografie, ook van het schoudergewricht. Huisartsen Rob Arts en Carola Penninx hebben hiervoor de kennis en ervaring in huis. Indien nodig kan, tegelijk met uw bezoek aan het schouderspreekuur een echografisch onderzoek verricht kan worden. Mocht een injectie nodig zijn dan kan deze onder controle van de echo worden gegeven, zodat er meer zekerheid is dat de medicijnen op de juiste plek worden geinjecteerd. Wachttijd voor de echo met eventueel een injectie is doorgaans niet langer dan enkele dagen. De kosten van de echografie met of zonder injectie vallen niet onder uw eigen risico en worden dus volledig vergoed.

Anderhalf lijns spreekuur

Tevens bestaat de mogelijkheid om op het "anderhalf lijns" spreekuur gezien te worden door huisarts Carola Penninx en orthopeed Guido van Sollinge. Verwijzing naar dit gezamenlijk spreekuur gebeurt op verwijzing van de huisarts. Dit gezamenlijk spreekuur wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar en wordt niet verrekend met uw eigen risico. Zo bestaat de mogelijkheid om zonder extra kosten een medisch specialist te raadplegen in het bijzijn van uw eigen huisarts.In de nabije toekomst zal het ook mogelijk zijn om Rontgenfoto's te laten maken in ons centrum.

Tot slot is in Spectrum Medisch Centrum ook verdere gespecialiseerde zorg mogelijk voor patienten met hardnekkige schouderproblemen. Sportarts Valentijn Rutgers (sportgeneeskunde Drenthe) is werkzaam in ons centrum. Hij kan, zeker bij jongere en actieve mensen met schouderproblemen aanvullend en deskundig advies geven.

 

Op deze manier willen wij vanuit ons centrum complete en kwalitatief goede zorg bieden voor de patient met schouderklachten. Op elk gewenst niveau met elke gewenste behandeling. En dat zonder veel wachttijd of extra kosten en afgestemd op uw persoonlijke situatie.