spectrum medisch centrum

Centrum voor Positieve Gezondheid.

Wachtruimte:
wachten blauw

“Elk mens is er één en verdient aandacht. Het gaat niet alleen om symptomen terugdringen. Het gaat ook om het werken aan persoonlijke doelen en zingeving”

Eerstelijnspsycholoog Mw Ricky van Hout heeft haar praktijk, sinds juni 2016, gevestigd in Spectrum Medisch Centrum aan de Schoolstraat. Samen met andere zorgprofessionals zal ze de psychologievleugel bemensen.

Wat is psychische gezondheid?

Vanuit het gedachtengoed van Machteld Huber richten gezondheidsprofessionals binnen Spectrum zich op: "Het vermogen van de mens zich fysiek, geestelijk en sociaal aan te passen en zelf meer regie te gaan voeren over hun herstel". Hierdoor verandert de rol van zowel de hulpverlener als de hulpvrager. Binnen deze zorg is meer oog voor de cliënt en wordt er na intake en diagnostiek samen een besluit genomen over de behandeling.


Ricky van Hout werkte als onderwijspedagoog in beroepsopleidingen van jongvolwassenen en begeleidde herintredende volwassenen bij nieuwe beroepsuitdagingen. Vanuit deze ervaring werd ze enthousiast voor de studie psychologie. Sinds 2000 is ze als psycholoog werkzaam. Haar drijfveer: "Ik houd van mensen. Werken met mensen biedt mij vreugde, succes en voldoening. In deze wereld waar technologie een grote plaats inneemt, vraag ik aandacht voor persoonlijke groei en onderlinge relaties".


logovanhout

Volgens psycholoog Van Hout gaat het bij een hulpvraag om wensen en verandering. In de behandeling om zelfvertrouwen en zelfrespect te vergroten, durven te voelen en inzicht geven in gedragspatronen die niet (meer) werken en hoe deze te doorbreken. Het gaat niet alleen om het bestrijden van symptomen. Werken aan persoonlijke doelen en zingeving, dat biedt perspectief. Geboren in de Noordoostpolder – ’n polderkind - nieuw land -. De ruimte die nodig is … ook in de geest, voedt de uitdaging om in het Spectrum ‘samen beter’ te zijn.

Praktisch

Met ingang van 2014 is het GGZ-stelsel omgevormd tot een verdeling in Generalistische basis ggz en Specialistische ggz. Psychologiepraktijk van Hout biedt Generalistische basis ggz. Ik ben een generalist, behandel diverse stoornissen onder meer angst en depressie, dwang, een negatief zelfbeeld, complexe rouw, traumatische ervaringen en persoonlijkheidsproblematiek. Een specialisatie is procesdiagnostiek. Volwassenen en ouderen, die lichte tot ernstige psychische klachten ervaren, kunnen terecht bij mij. Een verwijzing van de huisarts is voldoende om een afspraak te maken. U bent eveneens welkom voor Relatietherapie. Dit is een OVP produkt – zie volgende alinea. In relatietherapie is er de vraag ‘Hoe de liefde in stand te houden?‘

Declaraties

Declaraties: voor mijn praktijk heb ik een contract met alle zorgverzekeraars en wordt er rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekering. Er worden geen losse consulten meer gedeclareerd, maar er worden 4 typen behandelingen (zorgprodukten) aangeboden in de GBGGZ vanuit de basisverzekering. Vindt er enkel een intake plaats dan wordt een transitieprestatie gedeclareerd. U dient er rekening mee te houden dat het verplichte eigen risico (per 1 januari 2016 : 385 Euro) wordt verrekend door uw verzekeraar, indien u dit nog niet heeft gebruikt.

Onverzekerde producten

Onverzekerde produkten (OVP): niet alle psychologische hulp valt onder de vergoede zorg: bv. Werkconflicten, relatieproblemen en aanpassingsstoornissen vallen niet meer binnen de zorgverzekeringswet en worden niet vergoed. Wanneer u een behandeling zoekt voor deze problemen, dient u dit zelf te betalen.

Toekomst

Over vijf jaar viert Van Hout graag het lustrum op Goede GGZ met de collega’s en de cliënten in het Spectrum. Dan hoop ik op participeren in deeltijd met minder last van elektronica-onkunde.

Hoe bereikt u Psychologiepraktijk van Hout?

Aanwezig

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

 

Wachtruimte

wachten paars

  • 2016 Spectrum - samen beter
  • Schoolstraat 4, 7941 CA Meppel

  • Website: Rob Arts.