spectrum medisch centrum

Centrum voor Positieve Gezondheid

adhdkind

ADHD en ADD


Kinderen of volwassenen met ADHD of ADD hebben moeite met aandacht en concentratie. Ook impulsief, roekeloos gedrag en hyperactiviteit (onrust) staan op de voorgrond. Plannen en organiseren van het dagelijks leven kost moeite. Prestaties op school of op het werk kunnen hier onder lijden. Daarnaast gaat ADHD nogal eens gepaard met angst en somberheid.

Steeds meer kinderen en volwassenen krijgen de diagnose ADHD of ADD. Onderzoek laat zien dat bij ongeveer 5% (1 op de 20) kinderen en 2,5% (1 op de 40) volwassenen deze diagnose wordt gesteld.

In ons centrum hebben we kennis en ervaring in huis om kinderen (en volwassenen) met ADHD te onderzoeken en te begeleiden. Hierbij is meer mogelijk dan medicatie en er zijn al genoeg instanties die ADHD vooral als een probleem zien. In ons centrum kijken we juist naar mogelijkheden. Kinderen met ADHD zijn niet alleen druk, zij zijn vaak heel sociaal, humoristisch, creatief en hebben veel mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met AD(H)D zelf grip krijgen op hun overactieve brein.

Diagnostiek

Het stellen van de juiste diagnose moet zorgvuldig gebeuren. Gesprekken met het (uw) kind en de ouders, of met de volwassene met mogelijk ADHD zijn noodzakelijk. Maar ook overleg met school en een uitgebreid psychologisch onderzoek zijn van groot belang. De diagnose ADHD wordt maar al te vaak onterecht gesteld hetgeen veel vervelende consequenties kan hebben.

In Spectrum Medisch Centrum werken wij samen met Educare. Psycholoog Mike van As is zeer ervaren in de diagnostiek en begeleiding van kinderen (en ook volwassenen) met ADHD. Educare zal na een zorgvuldig onderzoek de diagnose stellen waarna een behandel- en begeleidingstraject wordt besproken.

Hierbij is voorlichting van ouders en kind, overleg met de leerkracht op school en daadwerkelijk begeleiden in de thuissituatie vaak aangewezen. Tot slot kan het zijn dat geadviseerd wordt medicatie te gebruiken voor AD(H)D.

Behandeling

Indien het nodig is medicatie te gebruiken voor ADHD kan het instellen hierop met de bijbehorende controles prima in ons centrum worden gedaan. Huisarts Rob Arts is sinds een aantal jaren actief in het begeleiden van kinderen en volwassenen met ADHD. Hij heeft hiervoor diverse scholingen gevolgd samen met kinder- en jeugdpsychiaters en zodoende bijzondere affiniteit gekregen met deze problematiek. Door ook de nauwe samenwerking met Educare kan de zorg voor kinderen en volwassenen met ADHD optimaal worden georganiseerd.

POH-GGZ jeugd

In Spectrum werkt een POH-GGZ jeugd (praktijkondersteuner). Zij is gericht op het begeleiden van kinderen en jongeren met psychische problemen. Uiteraard heeft zij kennis en ervaring met ADHD en ADD. Indien gewenst kan zij vanuit de praktijk begeleiding bieden aan het kind, maar ook aan de ouders. Praktische tips en adviezen kunnen sterk bijdragen aan het slagen van de behandeling.

Psychiater

De praktijk van NL-PSY is gevestigd binnen Spectrum Medisch Centrum. Aan NL-PSY verbonden is een kinder- en jeugdpsychiater, dr Pieter Raap. Er is regelmatig overleg met de psychiater. Als het nodig is kan hij advies geven over behandeling, medicatie en hij kan, op verwijzing van de huisarts, patienten in Spectrum zien. Het is mogelijk dat uw huisarts bij dit gesprek aanwezig is.

Ervaring

ADHD hebben of ouder zijn van een kind met ADHD kan veel gevolgen hebben voor de ontwikkeling en het levensgeluk van een kind. Een persoonlijke begeleiding is daarom van groot belang en kan veel steun bieden. Binnen Spectrum proberen wij u deze zorg te bieden.